bouwbegeleider

(of een goede aannemer)

Hoe een bouwbegeleider (of goede aannemer) geld voor u kan verdienen?

Steeds vaker zien we dat marktprijzen en levertijden de haalbaarheid van een project bepalen. In een traditioneel bouwproces wordt na een lang ontwerpproces en aanbesteding een aannemer gekozen. Door de snel stijgende kosten, gaat dit momenteel vrijwel altijd gepaard met enkele bezuinigingsvoorstellen. Deze voorstellen zijn echter vaak eenzijdig bepaalt, maar kunnen wel gevolgen hebben voor andere onderdelen.. In ieder geval zullen de stukken welke reeds gemaakt zijn, aangepast moeten worden..

Hierop zijn veel vragen te bedenken, maar in ieder geval; is dit de handigste methode? en krijgt u zo ook het meeste waar voor uw geld?

Levertijden / kostprijzen

van sommige onderdelen zoals breedplaat- en kanaalplaatvloeren is een langere levertijd al langer de standaard. Echter door recente externe factoren zijn er ook voor diverse andere sectoren behoorlijk wat schommelingen in prijzen en levertijden.

Het vroegtijdig betrekken van een bouwbegeleider of goede aannemer zorgt ervoor dat deze keuzes goed in beeld zijn en meegenomen kunnen worden in het verdere ontwerp. Bij een juiste begeleiding worden besparingen of versimpelingen doorgevoerd, zonder dat dit de beeldkwaliteit of de technische kwaliteit van het gebouw hoeft te beïnvloeden. Ook omdat u de mogelijkheden qua planning open houdt, waardoor er enkel op kwaliteit en prijs gekozen hoeft/kan worden.

wat is een 'goede' aannemer? (in dit verhaal)

In dit verhaal bedoelen wij met een ‘goede’ aannemer, een aannemer welke mee denkt en zijn werk (op tijd) voorbereid. Het maakt dan eigenlijk niet uit of het een grote of kleine aannemer is, maar vooral de werkvoorbereiding is daarin van belang. Simpel gezegd, kan een aannemer vooral heel goed timmeren? of begeleidt hij u ook echt? Besparingen zijn altijd fijn, maar als de aanpassing van de stukken meer kost dan de besparing met zich meebrengt, zeker niet! Daarnaast brengen wijzigingen vertragingen mee in het bouwproces, welke zeer frustrerend zijn en ook niet gratis.

Als een aannemer vooral goed kan timmeren, maar weinig doet aan begeleiding, hoeft dit uiteraard geen probleem te zijn. Wij adviseren u dan echter wel om een bouwbegeleider in te schakelen. Naast de voorbereiding van een project, ziet een bouwbegeleider ook tijdens uitvoering vaak de problemen voordat ze ontstaan. Op deze manier kunnen adviseurs op tijd ingeschakeld worden, zodat zij ook de tijd krijgen om erop te antwoorden. Een adviseur heeft vaak minimaal een week de tijd nodig om goed te kunnen antwoorden op vragen uit de uitvoering. Als problemen pas een paar dagen vooraf, of soms zelfs op de dag zelf gemeld worden, is dat erg vervelend omdat de bouw er dan (wederom onnodig) op stil ligt in afwachting van de beantwoording.. Een gedegen werkvoorbereiding is essentieel!

Een bouwbegeleider is vaak ook aan te raden wanneer u ‘harder’ wilt aanbesteden, waardoor aannemers in het voortraject niet of minder mee willen/kunnen denken.

Een bouwbegeleider kost geld, maar verdient zich terug!

De belangrijkste reden waarom een bouwbegeleider uiteindelijk geen extra geld kost, is omdat een aannemer welke u niet wil/kan begeleiden al minder kost dan een aannemer welke dat wel kan/wil doen. Waarom zou je anders kiezen voor een aanbieding waar minder in zit?

Daarnaast scheelt een bouwbegeleider de adviseurs (architect/constructeur/..) erg veel werk! krijg ik daar dan geld voor terug? nee.. maar wanneer u van adviseurs extra begeleiding verwacht, krijgt u daar waarschijnlijk wel een extra factuur van.. Bij iedere opdracht zit in zekere zin nazorg/service in de opdracht, maar bouwbegeleiding en/of ontwerpwijzigingen nadat de werkzaamheden gereed zijn, zijn geen nazorg of service, maar meerwerk.. (Uitgezonderd wanneer daar vooraf expliciete afspraken over zijn gemaakt).

Daarnaast vervelen adviseurs zich momenteel niet.. Nieuwe opdrachten worden vaak pas na diverse weken ingepland, maar wanneer het ontwerp door bezuinigingen omgegooid word, is daar net zoveel tijd voor nodig om het opnieuw in te kunnen plannen. Naast de extra kosten, is deze vertraging voor alle partijen zeer frustrerend en kan met een juiste begeleiding ook volledig voorkomen worden!

Ps. Mocht je toch erg opzien tegen een extra partij, of erg schrikken van zijn prijsopgave? bedenk dan dat deze werkzaamheden er bij de ‘iets duurdere’ aannemer er misschien wel bij in zitten? waarschijnlijk ben je daar aan het einde van de bouw goedkoper mee uit.. ga vooraf altijd in gesprek over de mate van begeleiding en voorbereiding binnen hun aanbieding/bedrijfsvoering. En neem vooral geen genoegen met ‘we doen dit al 30 jaar’ of ‘zie onze mooie voorbeeldprojecten’ maar maak er concrete afspraken over. Desnoods ook afspraken hoe je met toekomstige besparingen omgaat, zodat de aannemer eerder ‘aan tafel’ kan zitten en mee kan denken.